Euro Caps สำหรับ IV Infusion Bag

บ้าน > ใบสมัคร > ใบสมัคร

Euro Caps สำหรับ IV Infusion Bag

●วัสดุ PE เกรดเภสัชกรรม

●คุณสมบัติการปิดผนึกที่เหนือกว่าในพื้นที่ดึงออก

●แรงดึงที่เหมาะสมที่สุด

●ความสามารถในการเชื่อมที่ดีเยี่ยมกับขวด

●ไม่มีการรั่วไหลในพื้นที่ดึงออก

●คุณสมบัติการปิดผนึกที่ยอดเยี่ยมของแผ่นดิสก์


Euro Caps for I.V Infusion Bag

การแชท