อุปกรณ์เจาะเลือดสุญญากาศครบชุด

บ้าน > ใบสมัคร > ใบสมัคร

อุปกรณ์เจาะเลือดสุญญากาศครบชุด

ความปลอดภัยสำหรับชีวเคมีทางคลินิกชีวเคมีฉุกเฉินการรบกวนเล็กน้อยของส่วนประกอบของเลือด

ความมั่นคงแข็งแรงการสร้างเม็ดเลือดแบนเพื่อแยกปลาให้สมบูรณ์

การเก็บตัวอย่างเลือดภูมิคุ้มกันการแข็งตัวของเลือดอย่างรวดเร็วไม่มีปรากฏการณ์การตกตะกอนทุติยภูมิของไฟบริน


Full Set Equipment of Vacuum Blood Collection

การแชท